Vår djupaste rädsla är inte
att vi inte räcker till.

Vår djupaste rädsla är
att vi är mera kraftfulla än vi förstår

Det är vårt ljus, inte vårt mörker
som skrämmer mest.

Vi frågar oss; vem är jag att kalla mig
lysande, fantastisk, talangfull, underbar?
Frågan är egentligen, vad skulle jag annars vara?

Du är ett Guds barn.

Att du låtsas vara liten tjänar inte världen.

Det finns ingenting upplyst
i att förminska sin storhet
För att andra människor
inte ska känna sig osäkra.

Vi föds för att visa den gudomliga skönhet
som finns inom oss.
Den finns inte bara i någon av oss, utan i alla.

Och när vi låter vårt eget ljus stråla,
ger vi omedvetet andra människor tillåtelse
att göra detsamma.

När vi befrias från vår rädsla,
befriar vår närvaro automatiskt andra.Marianne Williamson, A Return To Love
        (Även Nelson Mandela, 1994)


låt hjärtat va´me...    
Kerstin Åberg