Livet är en riskfylld men spännande resa både till det yttre och inre.

”Livets längsta resa är resan inåt”, sade Dag Hammarsköld

Och det är där vi ofta begår vårt största
misstag i livet – att vi söker trygghet
och bekräftelse i det yttre istället
för att söka och hitta det i vårt inre.


Kanske kan jag guida och inspirera
just Dig en bit på Din väg genom
äventyret livet.

låt hjärtat va´me...    
Kerstin Åberg